- Welkom op de website van Johan Biemans -

2023: 70 jaar Kempens schrijver

Op 27 februari 1953 verscheen Johan zijn eerste publicatie in het Bisdomblad. Daarmee verwierf hij bekendheid en zijn eerste inkomsten als schrijver.
Zoals u onder 'Boeken' en 'Overige publicaties' kunt zien is Johan z'n pen nog nie meej p'sioen!
Onder 'Johan vertelt...' kunt u zijn eerste publicatie 'De Vaastepreek van Elzendonk' beluisteren.

 

NIEUW BOEK - OKTOBER 2022:

Westerhoven, Riethoven, Borkel & Schaft in Kaart - Kik de Nooijer, Daniel Vangheluwe, Johan Biemans

De Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie presenteert een waardevolle nieuwe uitgave. Het boek beschrijft de historische geografie en toponymie van de drie Kempense dorpen Westerhoven, Riethoven en Borkel & Schaft en verkent het grondbezit en grondgebruik, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd. De drie schrijvers vertellen:
"Toen in 2009 ons boek Bergeijk in Kaart ten doop was gehouden, ontstond daarna al snel het gevoel dat ons onderzoek nog niet af was. In de vroege Middeleeuwen was Bergeijk het centrum van de oerparochie Bergeijk, waartoe ook de dorpen Riethoven, Westerhoven, Luyksgestel, Dommelen en Borkel behoorden. De rivier de Dommel vormde in de Middeleeuwen de oostgrens van de oerparochie Bergeijk. Waarom het onderzoek niet uitgebreid naar die dorpen?"
Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd, die in aparte hoofdstukken worden behandeld. Voorbeelden daarvan zijn het hoofdstuk over de Aarperstraat in Westerhoven en het hoofdstuk over de verdwenen watermolens, waarin twee vergeten molens tevoorschijn komen, die hun ligging prijsgaven op grond van toponiemen. Daarnaast zijn er onder andere artikelen over het Broven en de Vilderskuil, die in het grensgebied tussen Bergeijk en Riethoven zijn te vinden en over de klokkengieter Kaeiwas, die waarschijnlijk afkomstig was uit het in dit boek beschreven gebied.
Tot slot vindt de lezer een verhandeling van de hand van Daniel Vangheluwe over het Luikse Bergeijk. De oerparochie Bergeijk viel ooit onder het Prinsbisdom Luik en dat heeft zijn sporen in de geschiedenis van Bergeijk en de omliggende dorpen achtergelaten. De aanval van het leger van de graaf van Loon op de vrijheid van Borkel is daar een voorbeeld van. Ook dit stukje geschiedenis kwamen we op het spoor door de vondst van het toponiem de Poort in Borkel.

Verkrijgbaar