Bestellen kan telefonisch op nr. 0497 - 550155 of per email:

Boeken

37. Kik de Nooijer, Daniel Vangheluwe, Johan Biemans
Westerhoven, Riethoven, Borkel & Schaft in Kaart
2022. Uitg. Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie. Geïll., 435 pagina's.
Inclusief CD en website.
Vormgeving en drukwerkbegeleiding: Kabeljauws, Eersel
ISBN: 978-90-77747-75-9
NUR-code: 680

Verkrijgbaar, prijs € 35,00, excl. €7,25 verzendkosten.

De Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie presenteert een waardevolle nieuwe uitgave. Het boek beschrijft de historische geografie en toponymie van de drie Kempense dorpen Westerhoven, Riethoven en Borkel & Schaft en verkent het grondbezit en grondgebruik, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd.

35. Johan Biemans
Speurtocht naar Sint-Joris; Oude glorie - Nieuwe glans
Bergeijk, april 2021. Uitgave: Apicultor / Sint-Jorisgilde Bergeijk. 120 pagina's.
Vormgeving: Theo Schoenmakers
ISBN: 978 -90 – 811269-8-4
NUR-code: 521

Verkrijgbaar, prijs € 15,00, excl. verzendkosten.

Van een gilde dat eeuwenlang bestaat zou men verwachten dat er een gigantisch archief bewaard is. Bij het Sint-Jorisgilde van Bergeijk is dat helaas niet het geval. Het enige houvast over de oude geschiedenis is een Gildeboek anno 1904 en een aantal oude koningsschilden. Voor de nog oudere historie zijn we aangewezen op wat in andere bronnen toevallig verankerd werd. Het was Theo Schoenmakers, die als voorzitter van de Commissie Representatie mij in 1996 vroeg op speurtocht te gaan in archieven om zo mogelijk elk jaar een stukje geschiedenis te publiceren in het jaarboekje. Het verzoek van Theo leverde een reeks bijdragen op in de jaarboekjes tussen 1996 en 2015. Meer dan eens werd de wens geuit deze vondsten te bundelen, zodat ze niet verloren gaan. Omdat veel uit het gewone leven door de coronapandemie niet kon doorgaan, maakten we dankbaar gebruik van onze vrijetijd. Die, zoals u ziet, geen verloren tijd werd bij de samenstelling van wat een onvermoede speurtocht heeft opgeleverd. Theo zorgde voor de vormgeving en illustraties, en gaven we broederlijk samen Nieuwe glans aan Oude glorie van ons roemrijke Sint-Jorisgilde. Gaan onze gedachten al uit naar een vervolg, onder het vaandel van Nieuwe glorie, Oude glans? We zijn er klaar voor.

34. Johan Biemans
Lachebekjes - alias Eyckelbergse Vertellingen
Bergeijk, maart 2021. Uitgave: Apicultor. 123 pagina's.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-7-7
NUR-code: 402

Verkrijgbaar, prijs € 15,00, excl. verzendkosten.

De Bekende Brabander Johan Biemans schreef in 1998 de eerste zes van deze Lachebekjes in Bergeijks dialect. In de veel te lange corona-vakantie van 2020 vertaalde hij ze in het ABN. De andere verhalen in dit boekje vol Eyckelbergse vertellingen zijn eerder al eens gepubliceerd voor een beperkte lezerskring. Alles wat in ABN geschreven werd is voor deze Bergeijks-Nederlandse uitgave in dialect vertaald, als hulde aan het erfgoed van de Brabantse dialecten. Alle verhalen zijn geschreven met de inkt van de glimlach, zodat u bij het lezen - tussen de regels door - ook de smaak te pakken krijgt van de Kempense, altijd vrolijke volksaard.

33. Johan Biemans
Lachspiegelingen rond de koffiepot
Bergeijk, mei 2020. Uitgave: Apicultor. 170 pagina's, geïllustreerd.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-6-0
NUR-code: 521

Klik hier voor een grotere weergave van de voor- en achterkant

Verkrijgbaar, prijs € 15,00, excl. verzendkosten.

32. Johan Biemans
Kluizenaarskroniekjes uit het Coronatijdperk
20 mei 2020. Uitgave: Apicultor. 92 pagina's, geïllustreerd.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-5-3
NUR-code: 402

Klik hier voor een grotere weergave van de voor- en achterkant

Verkrijgbaar, prijs € 10,00, excl. verzendkosten.

30. Johan Biemans
Adieu Frère Jeroen, mijn noviciaat 1956 - 1957
17 januari 2017. Uitgave Apicultor. Klik hier voor een korte beschrijving.
ISBN: 978-90-811269-4-6. NUR-code: 740.
Vormgeving Johan Biemans, productie Copy center Biemans, Lommel.

Verkrijgbaar, prijs voor liefhebbers € 12,50, excl. porto.

29. Johan Biemans
Bergeijk in oorlogstijd, 1939 - 1945
2015. Uitgave Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 440 pagina's, hardcover, met index.
ISBN: 978-9-07156-711-7.
NUR: 689
Vormgeving, eindredactie en index Claud Biemans www.frontlinie.nl
Fotobewerking Ad Biemans.
1e exemplaar op 3 mei 2015 aangeboden aan de burgemeester van Bergeijk, de heer H.G.M. van de Vondervoort

Verkrijgbaar, prijs € 35,00, exclusief verzendkosten.

De Tweede Wereldoorlog begon in het Brabantse dorp Bergeijk met een klap tegen de kop van de nieuwsgierige zevenjarige jongeman Johan Biemans. De dreun van die dag en de gebeurtenissen die daarop volgden kregen bijna vijftig jaar later een vervolg. Vanaf 1989 ging Johan Biemans vrijwel wekelijks met zijn bandrecorder op oorlogspad om de verhalen vast te leggen van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bergeijk woonden of werkten. Deze interviews vormen de basis van dit omvangrijke boek. Met Bergeijk als thuisbasis geven ze een beeld van de Tweede Wereldoorlog over een groot deel van de wereld. Naast de interviews zijn geschreven documenten een bron van informatie voor dit boek, zoals documenten uit archieven, dagboeken, en een getekend verslag dat in een oogopslag vertelt wat er in Bergeijk gebeurde.

28. P.N. Panken,
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw; Bezorgd en ingeleid door Johan Biemans
2014. Uitgave Apicoltor. Geïll., hardcover, 112 p. hardcover, met index.
ISBN: 978-9-08112-693-9
NUR-code: 435
Grafische verzorging: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
Klik hier voor het artikel in het ED.

Verkrijgbaar, prijs € 15,00 + verzendkosten.

 

27. Johan Biemans
Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus
2014. Uitgave Stichting Eicha. Geïll., hardcover, 256 p. hardcover, met index, en 150 extra pagina’s op de ingevoegde cd.
ISBN: 978-9-07156-710-0
NUR: 696

Verkrijgbaar, prijs € 28,50 + verzendkosten.

Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus is geschreven door Johan Biemans en het resultaat van een jarenlange speurtocht naar de historie van de tientallen sigarenfabrieken vanaf 1866 in het Brabantse dorp Bergeijk. Op basis van archiefmateriaal en gesprekken met oud-sigarenmakers en familieleden van de voormalige fabrikanten komen de laagst betaalde sigarenmakers van Nederland en hun patroons opnieuw tot leven.
De betekenis van de fabriekjes blijft niet beperkt tot het produceren van rookwaar, nee, de fabrikanten drukken met toneelvereniging en fanfare hun stempel op het verenigingsleven van het dorp. dat doen de sigarenmakers zelf ook, als zij zich vanaf het begin van de twintigste eeuw schoorvoetend organiseren in de Tabaksbewerkersbond, natuurlijk onder de bezielende leiding van kapelaan en pastoor.
De beruchte staking van 1903 in Bergeijk wordt zelfs landelijk bekend en ondersteund. Daarmee overstijgt het verhaal de lokale betekenis en wordt het een kroniek van de kleine industrie en de begintijd van de vakbonden in Nederland. Zo ontstaat het spiegelbeeld van de sociaal-economische geschiedenis van Bergeijk van midden negentiende tot midden twintigste eeuw.

26. Johan Biemans
't Schrijverke
2013. Uitgave Apicultor. Geïll., hardcover, 104 p.
ISBN: 978-1-56592-479-6
NUR-code: 402

Verkrijgbaar, prijs € 17,50 + verzendkosten (leden van KBO-Brabant betalen geen verzendkosten).

De Bekende Brabander Johan Biemans (Bergeijk, 1933) kreeg als elfjarige jongen - vlak na de oorlog - van zijn vader een oude Duitse typemachine die hij bij de Tommies had geruild tegen een zak tomaten. Dit was het startschot voor een leven lang schrijven van gedichten, boeken en korte verhalen die een zwaar beroep doen op de lachspieren van de lezer. In dit boekje ter ere van zijn zestiende levenslustrum vertelt Johan over zijn ongelofelijke avonturen als 't Schrijverke.

25. Johan Biemans
Gouden kroon op VVV Bergeijk, 1962 - 2012
2012. Uitgave VVV Bergeijk. Geïll., 56 p.

Verkrijgbaar, prijs € 5,00 + verzendkosten.

24. Johan Biemans
De annalen van Sinterklaas; Autobiografische herinneringen als hulpsinterklaas 1958-1993
2011. Uitg. Apicultor. 24 p.

Verkrijgbaar

23. Daniel Vangheluwe, Kik de Nooijer, Roger Knaepen, Johan Biemans
Bergeijk in kaart
2009. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 752 p.
Vormgeving: Kabeljauws, Eersel
ISBN/EAN: 978-90-74567-02-2
NUR-code: 680

Folder 'Bergeijk in kaart' (pdf-bestand, 300 Kb)

Verkrijgbaar, prijs € 35,00, exclusief verzendkosten.

22. Johan Biemans
The Jolly Mountain-Rangers Bergeijk 1950; Een terugblik 58 jaar later
2008 Uitg. Apicultor. Geïll., 28 p.

Verkrijgbaar, prijs € 5,00 + verzendkosten.

21. Johan Biemans
Bergeijk, De Weebosch; Parochie Sint Gerardus Majella 1907 - 2007
2007. Uitgave Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 262 p.

Verkrijgbaar, prijs € 17,50 excl. verzendkosten.

19. Johan Biemans

Deugenietjes & Vergeetmenietjes
EN
De Koekendief & De Kiekoek

2006. Uitg. Apicultor. 53 p. en 66 p.; geïll.

Verkrijgbaar, prijs € 14,90 (exclusief verzendkosten)

 

17. Johan Biemans
Kruisweg - Krausweg: Uitvaart en begrafenis van een konijn (in Alg. Ned. en Kempens dialect)
2001, Uitg. Kunstkring Creare, Geel. met 17 linosneden van Wim van Petegem, Diest, 36 p.
CIPgegevens KB: Wettelijk Depot: D/2001/6645/02, ISSN 0772-5639. (Nog verkrijgbaar, prijs € 6,00).
13. Johan Biemans (met bijdragen van Herman Strijbos en J.W. Hagen)
Rijthovens Kerkboek; Sint-Willibrordusparochie Riethoven 1442 - 1992
1992. Uitg. Stichting Rijthovens Historie, ISBN 90 801105 1 5; geïll.;194 p. (Nog verkrijgbaar).
11. Johan Biemans
De Echo der Kempen; 100 jaar Koninklijke Harmonie Echo der Kempen - 't Hermenieke van Bergeijk 1887 - 1987
1986. Uitg. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen, Bergeijk. ISBN 90 9001367 9; geïll., 176 p. (Nog verkrijgbaar).
3. J.W.C. Aarts en Johan Biemans
't Hermenieke van Bergeijk 1845 - 1863; Historie van de eerste Bergeijkse harmonie
1977. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk, t.g.v. het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. 44 p.; geïll. (Nog verkrijgbaar, prijs € 3,00).

 

 

 

Bestellen kan telefonisch op nr. 0497 - 550155 of per email:

 

CD: Johan Biemans - Brabantse Kolderliejkes - 14 Liedjes met orkestbegeleiding

 

Verkrijgbaar voor € 5,00, exclusief verzendkosten.

 

DVD: Bergeijk .... terug naar toen ....

 

Verkrijgbaar voor € 10,00, exclusief verzendkosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellen kan telefonisch op nr. 0497 - 550155 of per email:

Kerstvertellingen

In dichtvorm, in miniatuurboekje met illustratie nog verkrijgbaar
voor € 3,00 per stuk, exclusief € 0,50 verzendkosten:

Derde Kerstdag (2016)
Kerstgedicht in 9 kwatrijnen.
   

Kerstvakantie (2014)
Kerstgedicht in 7 kwatrijnen.

Kerstboom (2015)
Kerstgedicht in 9 kwatrijnen.

De weerbarstige ezel (2012)
Vrije bewerking op rijm van 'Der störrische Esel und die süsze Distel', van Karl Heinrich Waggerl (1897 - 1973), Wagrein bij Salzburg.

Het vergeten herderke (2013)
Vrije bewerking op rijm van 'Wozu die Liebe den Hirtenknaben veranlasste', van Karl Heinrich Waggerl (1897 - 1973), Wagrein bij Salzburg.

Kerstpolonaise (2009)
(Kerstwoordenboek)
Kerstwonder (2010)
Vrije bewerking op rijm van 'Worüber das Christkind lächeln müszte', van Karl Heinrich Waggerl (1897 - 1973), Wagrein bij Salzburg.
Kerst - kaart - spel (2007) Van de os en de ezel (2008)
Vrije bewerking op rijm van 'Vom Ochsen und vom Esel', van Karl Heinrich Waggerl (1897 - 1973), Wagrein bij Salzburg.
... waar de ster bleef stille staan (2005) De Knikengel (2006)
En waar de ster... (2003) En waar de ster bleef... (2004)
De vertellingen in 2003, 2004 en 2005 zijn een bewerking op rijm van EN WAAR DE STER BLEEF STILLE STAAN, een kerstspel in drie bedrijven, van FELIX TIMMERMANS. Illustraties Wim van Petegem.
Kerstvisioen (2001) Kerstboodschap (2002)
De Vlucht naar Egypte (1999) Kerstboomlegende (2000)
Kerstprocessie (1997) Kerst in Kattendonk (1998)
Kerst in Kempenland (1995) Engel Serafientje (1996)
In den Bonten Os (1993) Het Stalleke van Nazareth (1994)
De wonderlijke kerststal (1991) De Vierde Driekoning (1992)
Vrede op aardewerk (1989) Ballade van de ezel (1990)