Bibliografie

J.H.C. Biemans (* Bergeijk 1933)

Boeken ... van 1972 tot heden

37. Kik de Nooijer, Daniel Vangheluwe, Johan Biemans
Westerhoven, Riethoven, Borkel & Schaft in Kaart
2022. Uitg. Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie. Geïll., 435 pagina's. (verkrijgbaar).
Inclusief CD en website.
Vormgeving en drukwerkbegeleiding: Kabeljauws, Eersel
ISBN: 978-90-77747-75-9
NUR-code: 680

De Eicha Werkgroep Historische Geografie en Toponymie presenteert een waardevolle nieuwe uitgave. Het boek beschrijft de historische geografie en toponymie van de drie Kempense dorpen Westerhoven, Riethoven en Borkel & Schaft en verkent het grondbezit en grondgebruik, vanaf de middeleeuwen tot onze tijd. De drie schrijvers vertellen:
"Toen in 2009 ons boek Bergeijk in Kaart ten doop was gehouden, ontstond daarna al snel het gevoel dat ons onderzoek nog niet af was. In de vroege Middeleeuwen was Bergeijk het centrum van de oerparochie Bergeijk, waartoe ook de dorpen Riethoven, Westerhoven, Luyksgestel, Dommelen en Borkel behoorden. De rivier de Dommel vormde in de Middeleeuwen de oostgrens van de oerparochie Bergeijk. Waarom het onderzoek niet uitgebreid naar die dorpen?"
Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd, die in aparte hoofdstukken worden behandeld. Voorbeelden daarvan zijn het hoofdstuk over de Aarperstraat in Westerhoven en het hoofdstuk over de verdwenen watermolens, waarin twee vergeten molens tevoorschijn komen, die hun ligging prijsgaven op grond van toponiemen. Daarnaast zijn er onder andere artikelen over het Broven en de Vilderskuil, die in het grensgebied tussen Bergeijk en Riethoven zijn te vinden en over de klokkengieter Kaeiwas, die waarschijnlijk afkomstig was uit het in dit boek beschreven gebied.
Tot slot vindt de lezer een verhandeling van de hand van Daniel Vangheluwe over het Luikse Bergeijk. De oerparochie Bergeijk viel ooit onder het Prinsbisdom Luik en dat heeft zijn sporen in de geschiedenis van Bergeijk en de omliggende dorpen achtergelaten. De aanval van het leger van de graaf van Loon op de vrijheid van Borkel is daar een voorbeeld van. Ook dit stukje geschiedenis kwamen we op het spoor door de vondst van het toponiem de Poort in Borkel.

36. Johan Biemans en Kik de Nooijer
Herinneringen - Twee vrienden schrijven elkaar over hun jeugd
Bergeijk / Waalre, mei 2022. Uitgave: Apicultor. 195 pagina's.
Vormgeving: Claud Biemans www.frontlinie.nl
ISBN: 978 -90 – 811269-9-1
NUR-code: 402

Familie-uitgave. Bekijk hier de voorkant in groter formaat.

Johan Biemans en Kik de Nooijer nemen de lezer in een briefwisseling mee naar de tijd van hun jeugdherinneringen. Kik de Nooijer, geboren in de Zeeuwse stad Vlissingen in een protestantse familie. Johan Biemans, geboren in het Brabantse dorp Bergeijk in een model katholiek gezin. Op boeiende wijze bouwen de herinneringen van Kik en Johan op elkaar voort. Berust hun ontmoeting, samenwerking en vriendschap op louter toeval? Hebben zij zich laten inspireren door de befaamde briefwisseling van Aagje Deken en Betje Wolff, begonnen in 1776?

35. Johan Biemans
Speurtocht naar Sint-Joris; Oude glorie - nieuwe glans
Bergeijk, april 2021. Uitgave: Apicultor / Sint-Jorisgilde Bergeijk. 120 pagina's.
Vormgeving: Theo Schoenmakers
ISBN: 978 -90 – 811269-8-4
NUR-code: 521

Bekijk hier het voorwoord. Verkrijgbaar

Van een gilde dat eeuwenlang bestaat zou men verwachten dat er een gigantisch archief bewaard is. Bij het Sint-Jorisgilde van Bergeijk is dat helaas niet het geval. Het enige houvast over de oude geschiedenis is een Gildeboek anno 1904 en een aantal oude koningsschilden. Voor de nog oudere historie zijn we aangewezen op wat in andere bronnen toevallig verankerd werd. Het was Theo Schoenmakers, die als voorzitter van de Commissie Representatie mij in 1996 vroeg op speurtocht te gaan in archieven om zo mogelijk elk jaar een stukje geschiedenis te publiceren in het jaarboekje. Het verzoek van Theo leverde een reeks bijdragen op in de jaarboekjes tussen 1996 en 2015. Meer dan eens werd de wens geuit deze vondsten te bundelen, zodat ze niet verloren gaan. Omdat veel uit het gewone leven door de coronapandemie niet kon doorgaan, maakten we dankbaar gebruik van onze vrijetijd. Die, zoals u ziet, geen verloren tijd werd bij de samenstelling van wat een onvermoede speurtocht heeft opgeleverd. Theo zorgde voor de vormgeving en illustraties, en gaven we broederlijk samen Nieuwe glans aan Oude glorie van ons roemrijke Sint-Jorisgilde. Gaan onze gedachten al uit naar een vervolg, onder het vaandel van Nieuwe glorie, Oude glans? We zijn er klaar voor.

34. Johan Biemans
Lachebekjes - alias Eyckelbergse Vertellingen
Bergeijk, maart 2021. Uitgave: Apicultor. 123 pagina's.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-7-7
NUR-code: 402

Verkrijgbaar. Bekijk hier de voor- en acherkant.

De Bekende Brabander Johan Biemans schreef in 1998 de eerste zes van deze Lachebekjes in Bergeijks dialect. In de veel te lange corona-vakantie van 2020 vertaalde hij ze in het ABN. De andere verhalen in dit boekje vol Eyckelbergse vertellingen zijn eerder al eens gepubliceerd voor een beperkte lezerskring. Alles wat in ABN geschreven werd is voor deze Bergeijks-Nederlandse uitgave in dialect vertaald, als hulde aan het erfgoed van de Brabantse dialecten. Alle verhalen zijn geschreven met de inkt van de glimlach, zodat u bij het lezen - tussen de regels door - ook de smaak te pakken krijgt van de Kempense, altijd vrolijke volksaard.

33. Johan Biemans
Lachspiegelingen rond de koffiepot
Bergeijk, mei 2020. Uitgave: Apicultor. 170 pagina's, geïllustreerd.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-6-0
NUR-code: 521

Klik hier voor een grotere weergave van de voor- en achterkant
Bekijk hier de boekpresentatie (op LocaltvBergeijk) en hier het artikel in De Kempenaer

Verkrijgbaar

32. Johan Biemans
Kluizenaarskroniekjes uit het Coronatijdperk

20 mei 2020. Uitgave: Apicultor. 92 pagina's, geïllustreerd.
Vormgeving: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
ISBN: 978-90-811269-5-3
NUR-code: 402

Klik hier voor een grotere weergave van de voor- en achterkant

Verkrijgbaar

31. Johan Biemans
Met muziek door het leven
22 februari 2019. Uitgave Apicultor. 30 pagina's, geïllustreerd.
Klik hier voor een grotere weergave van de voorkant.

30. Johan Biemans
Adieu Frère Jeroen; mijn noviciaat 1956 - 1957.
17 januari 2017. Uitgave Apicultor. Klik hier voor een korte beschrijving.
Vormgeving Johan Biemans, productie Copy center Biemans, Lommel.
ISBN: 978-90-811269-4-6.
NUR-code: 740.

Verkrijgbaar

29. Johan Biemans
Bergeijk in oorlogstijd, 1939 - 1945
2015. Uitgave Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 440 pagina's, hardcover, met index.
Vormgeving, eindredactie en index Claud Biemans www.frontlinie.nl
Fotobewerking Ad Biemans.
ISBN: 978-9-07156-711-7 (verkrijgbaar).
1e exemplaar op 3 mei 2015 aangeboden aan de burgemeester van Bergeijk, de heer H.G.M. van de Vondervoort

 

De Tweede Wereldoorlog begon in het Brabantse dorp Bergeijk met een klap tegen de kop van de nieuwsgierige zevenjarige jongeman Johan Biemans. De dreun van die dag en de gebeurtenissen die daarop volgden kregen bijna vijftig jaar later een vervolg. Vanaf 1989 ging Johan Biemans vrijwel wekelijks met zijn bandrecorder op oorlogspad om de verhalen vast te leggen van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bergeijk woonden of werkten. Deze interviews vormen de basis van dit omvangrijke boek. Met Bergeijk als thuisbasis geven ze een beeld van de Tweede Wereldoorlog over een groot deel van de wereld. Naast de interviews zijn geschreven documenten een bron van informatie voor dit boek, zoals documenten uit archieven, dagboeken, en een getekend verslag dat in een oogopslag vertelt wat er in Bergeijk gebeurde.

28. P.N. Panken,
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw; ingeleid en bezorgd door Johan Biemans.
2014. Uitgave Apicultor. Geïll., 112 pagina's, hardcover, met index.
ISBN: 978-9-08112-693-9
Grafische verzorging: Claud Biemans, www.frontlinie.nl
Klik hier voor het artikel in het ED.

Verkrijgbaar

27. Johan Biemans
Oude glorie van de Bergeijkse sigaar en spiritus
2014. Uitgave Stichting Eicha. Geïll., 256 pagina's, hardcover, met index, en 150 extra pagina’s op de ingevoegde cd.
ISBN: 978-9-07156-710-0
Grafische verzorging: Claud Biemans, www.frontlinie.nl

Verkrijgbaar

26. Johan Biemans
't Schrijverke
2013. Uitgave Apicultor. Geïll., hardcover, 104 pagina's.
Grafische verzorging: Claud Biemans, www.frontlinie.nl

De Bekende Brabander Johan Biemans (Bergeijk, 1933) kreeg als elfjarige jongen - vlak na de oorlog - van zijn vader een oude Duitse typemachine die hij bij de Tommies had geruild tegen een zak tomaten. Dit was het startschot voor een leven lang schrijven van gedichten, boeken en korte verhalen die een zwaar beroep doen op de lachspieren van de lezer. In dit boekje ter ere van zijn zestiende levenslustrum vertelt Johan over zijn ongelofelijke avonturen als 't Schrijverke.

25. Johan Biemans
Gouden kroon op VVV Bergeijk, 1962 - 2012
2012. Uitgave VVV Bergeijk. Geïll., 56 pagina's. (verkrijgbaar).
Grafische verzorging: Claud Biemans, www.frontlinie.nl

24. Johan Biemans
De Annalen van Sinterklaas; autobiografische herinneringen als hulpsinterklaas 1958-1993.
2011. Uitg. Apicultor. 24 pagina's. (verkrijgbaar).

23. Daniel Vangheluwe, Kik de Nooijer, Roger Knaepen, Johan Biemans
Bergeijk in kaart
2009. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 752 pagina's. (verkrijgbaar).
Vormgeving: Kabeljauws, Eersel
ISBN/EAN: 978-90-74567-02-2
NUR-code: 680

Folder 'Bergeijk in kaart' (pdf-bestand, 300 Kb)

22. Johan Biemans
The Jolly Mountain-Rangers Bergeijk 1950; een terugblik 58 jaar later.
2008. Uitg. Apicultor. Geïll., 28 pagina's. (verkrijgbaar).

21. Johan Biemans
Bergeijk, De Weebosch; parochie Sint Gerardus Majella 1907 - 2007.
2007. Uitgave Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 262 pagina's.
ISBN/EAN: 978- 90-71567-09-4. (verkrijgbaar).

20. Johan Biemans
Kerstmis in Brabant
2006. Uitg. Apicultor, Bergeijk. 128 pagina's.
Met illustraties van Jennemieke Willems.
Vormgeving en omslagontwerp: Kabeljauws, Eersel (Lawrence Spierings)
ISBN-10: 90-811269-2-X, ISBN-13: 978-90-811269-2-2 (uitverkocht).
NUR: 277
Bekijk de achterkant (klik hier)

19. Johan Biemans
Deugenietjes & Vergeetmenietjes EN De Koekendief & De Kiekoek (dubbeluitgave)
2006. Uitg. Apicultor. Geïll., 53 pagina's. en 66 pagina's.
ISBN-10: 90-811269-1-1, ISBN-13: 978-90-811269-1-5 (verkrijgbaar).

 

18. Johan Biemans
Mozaïek van Het Stoom; Zuivelindustrie Bergeijk 1894 - 2001.
2002. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 224 pagina's.
ISBN 90 71567 06 0 (uitverkocht).
17. Johan Biemans
De Krausweg - De Kruisweg; uitvaart en begrafenis van een konijn (in Kempens dialect en Alg. Nederlands).
2001, Uitg. Kunstkring Creare, Geel. met 17 linosneden van Wim van Petegem, Diest, 36 pagina's.
CIPgegevens KB: Wettelijk Depot: D/2001/6645/02, ISSN 0772-5639 (nog verkrijgbaar).

16. Johan Biemans
Kroniek van St. Joseph; 100 Jaar ouderenzorg in Bergeijk 1897 - 1997.
1999. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 156 pagina's.
ISBN 90 71567 05 2 (uitverkocht).

15. Johan Biemans
Hier is Daris; bij het eeuwfeest van een honderdjarig expeditie- en transportbedrijf 1894 - 1994.
1994. Uitg. Daris Expeditie Bergeijk. Geïll., 72 pagina's.
ISBN 90 90070 22 2 (uitverkocht).
14. Johan Biemans
Bergeijk, Diamant in Kempenland; 35 Jaar Gemeenschapswerk 1958 - 1993.
1993. Uitg. Stichting Gemeenschapswerk Bergeijk. Geïll., 210 pagina's.
ISBN 90 90065 06 7 (uitverkocht).
13. Johan Biemans (met bijdragen van Herman Strijbos en J.W. Hagen)
Rijthovens Kerkboek; Sint-Willibrordusparochie Riethoven 1442 - 1992.
1992. Uitg. Stichting Rijthovens Historie. Geïll., 194 pagina's.
ISBN 90 801105 1 5 (nog verkrijgbaar).
12. Johan Biemans en Mary Klein Holkenborg - Huethorst
En de boer hij ploegde voren; historie van de laatste grote ontginning van 1000 ha in Noord-Brabant, de zgn. Pielis in Bergeijk en Luyksgestel.
1986. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. Geïll., 118 pagina's.
ISBN 90 71567 04 4 (uitverkocht).
11. Johan Biemans
Echo der Kempen; 100 jaar Koninklijke Harmonie Echo der Kempen - 't Hermenieke van Bergeijk 1887 - 1987.
1986. Uitg. Koninklijke Harmonie Echo der Kempen, Bergeijk. Geïll., 176 pagina's.
ISBN 90 9001367 9 (nog verkrijgbaar).
10. Johan Biemans
De Sangertjes van den Eyckelbergh; Bergeijks knapenkoor (1944 - 1948), een terugblik 40 jaar later.
1984. Uitg. Drukkerij J. Gielen, Bergeijk. Geïll., 56 pagina's. (uitverkocht).
9. Johan Biemans, Jos Deeben, Frans Theuws
Eicha Museum Bergeijk; van de rendierjagers tot en met de Late Middeleeuwen.
1984. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk. 48 pagina's. Met illustraties van Harmke van Kuilenburg.
ISBN 90 70427 24 9 (uitverkocht).
8. Johan Biemans
Wonder Boven Wonder; Sint Janstros voor Den Bosch. Een drietal eigentijdse mirakelen in en om de Sint Jan en twee Kerstvertellingen.
1984. Uitg. De Kempen B.V. Hapert. 98 pagina's. Met illustraties van Jennemieke Willems.
ISBN 90 70427 27 3 (uitverkocht).
7. Johan Biemans
De oude Hofkerk Bergeijk; een beknopte samenvatting in woord en beeld van tien eeuwen wel en wee van de Bergeijkse Sint Pieter.
1983. Uitg. RK Parochiebestuur St. Petrus Bergeijk. 48 pagina's.
ISBN 90 70427 14 1 (uitverkocht).

6. Johan Biemans
Brabantse Humor op Klompen; humoristische verhalen in de Bergeijkse volkstaal.
1983. Uitg. De Kempen B.V. Hapert. 134 pagina's. Met illustraties van Jos Leurs.
ISBN 90 70427 11 7 (uitverkocht).

5. Johan Biemans
Over BIJ WIJZE VAN SPREKE gesproken, deel III; met aantekeningen van Miep Mandos-Van de Pol.
Bundeling van 75 verhalen verteld voor Omroep Brabant in het gelijknamige wekelijkse radioprogramma.
1982. Uitg. "Nol van Roessel", Helmond. 216 pagina's. (uitverkocht).
4. Johan Biemans
Over BIJ WIJZE VAN SPREKE gesproken, deel II; met aantekeningen van Miep Mandos-Van de Pol.
Bundeling van 75 verhalen verteld voor Omroep Brabant in het gelijknamige wekelijkse radioprogramma.
1981. Uitg. "Nol van Roessel", Helmond. 216 pagina's. (uitverkocht).
3. J.W.C. Aarts en Johan Biemans
't Hermenieke van Bergeijk 1845 - 1863; historie van de eerste Bergeijkse harmonie.
1977. Uitg. Stichting Eicha Bergeijk, t.g.v. het 90-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. Geïll., 44 pagina's. (nog verkrijgbaar, prijs € 3,00).

2. Johan Biemans
Spokerijen in de Kempen; bewerking van volksverhalen verzameld door P.N. Panken.
1973, Uitg. Europese Bibliotheek Zaltbommel. Geïll., 80 pagina's. Met illustraties van Jan Radersma.
1983 10e druk (uitverkocht).

1. J.H.C. Biemans en F.A.J. van Gemert
Bergeijk in oude ansichten; 76 foto's van Bergeijk 't Hof, 't Loo en De Weebosch.
1972, Uitg. Europese Bibliotheek Zaltbommel. Geïll., 80 pagina's. (uitverkocht).