BRABANTSE HUMOR OP KLOMPEN

Dit programma bestaat geheel uit eigen werk en is in alle opzichten vrolijk, waarbij ieder het gevoel zal krijgen het allemaal zelf meegemaakt te hebben.
Daarbij kruip ik in de huid en de kleren van een aantal karakters om ze zodoende tot leven te brengen.
Het geheel is gekruid met de Brabantse aard, met het ene been in de tijd die voorbij is maar tegelijkertijd ook met het andere been in het volle leven van vandaag.
Op het orgel van de - milde - Brabantse humor bespeel ik aldus alle registers van de glimlach tot en met de schaterlach.
Tussendoor strooi ik wat eigen Brabantse GLIMLIEDJES (met gitaarbegeleiding) die ieder vanzelf gaat meezingen, zodat het een Brabantsbont en plezierig geheel wordt.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

DE KERK MET EEN BRABANTSE GLIMLACH

Dit programma bestaat geheel uit eigen werk en is geborduurd op de belevenissen die velen van middelbare leeftijd nog als schone herinneringen koesteren, zonder daarbij te vervallen in nostalgie.

Maar ook bij de jongere generatie zal het programma in de smaak vallen als een avontuurlijke ontdekkingsreis in een wereld, die weliswaar geen paradijs was maar zeker ook geen tranendal.

De Brabander, en zeker de oost-Brabander, de Kempenaar in het bijzonder, gaf daaraan zijn eigen karakteristieke kleur en fleur.

Graag wil ik het nog een verrassing laten hoe ik dit programma in bonte afwisseling zal presenteren.

 

 

 

 

 

KERSTMIS IN BRABANT

Noem mij eens een tweede verhaal dat tweeduizend jaar oud is, over iets van zó lang geleden en van zó ver weg, dat elk jaar opnieuw verteld wordt alsof het gisteren was gebeurd. En dat niet alleen hier bij ons in Brabant, maar ook nog eens wereldwijd. Wat was, is en blijft zo actueel en onverslijtbaar als hét kerstverhaal? Misschien komt dat omdat het iets te maken heeft met het mysterieuze begrip vrede. Vrede, waar iedereen naar op zoek is maar die nooit helemaal binnen bereik lijkt te zijn.

Wij Brabanders, en niet in de laatste plaats de Kempenaars, mogen terugzien op een rijke en schone traditie. Schrijvers als Felix Timmermans en Ernest Claes, en wat dichter bij huis ook Antoon Coolen, hebben ieder in hun tijd en op hun eigen wijze het kerstverhaal onder woorden gebracht alsof het zich hier had afgespeeld, in onze eigen omgeving. Het Kindeke Jezus in Vlaanderen van Timmermans is nog steeds een pronkjuweel.

En als Felix Timmermans een nachtegaal was, Ernest Claes een wielewaal en Antoon Coolen een zanglijster, dan ben ik misschien maar een gewone koekoek uit de Kempen. En ge weet het net zo goed als ik, een koekoek heeft maar twee simpele noten op zijn zang. Niet meer dan een terts kan hij ermee zingen, en het is nog een kleine terts ook.

Maar ook de koekoek draagt op zijn beperkte en bescheiden wijze bij aan het lenteconcert van het voorjaar en we zouden hem zeker missen als hij er ineens niet meer zou zijn. Er werd zelfs een koekoeksklok uitgevonden om hem maar dikwijls te kunnen horen.

Misschien is het kerstverhaal ook zoiets als het lied van de koekoek die slechts een korte tijd van het jaar hier in onze natuur te gast mag zijn.

In mijn bundel KERSTMIS IN BRABANT vindt u de oogst van 1989 tot en met 2001, kerstvertellingen die van jaar tot jaar aan mijn brein ontsproten zijn.

Met dank aan de twee engeltjes die met hun harpje en trompetje aan mijn gewillige en dankbare oren hun inspiratie hebben ingefluisterd.

Zie ook onder bestellingen.

Johan Biemans